DUYURULAR

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere 18.04.2022 tarihinde saat 14:00’da Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Karakaş İş Hanı No:6 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.