BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Bilgi varlıklarımızı yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak. 

 • Bilgi varlıklarımızın, değerlerinin, güvenlik ihtiyaçlarının, zafiyetlerinin, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

 • Tehditlerin varlıklarımız üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik çerçeveyi tanımlamak.

 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

 • Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, ilgili yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından ortaya çıkan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

 • İş / hizmet sürekliliğimiz üzerinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak.

 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına, etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayların etkilerini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmek.

 • Kurum itibarımızı geliştirmek; kuruluşumuzu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumak.

 • Çalışanların bilgi güvenliğini farkındalığını geliştirmek.

 • Sürekli gelişim döngüsünü işleterek bilgi güvenliği ile ilgili yeni riskler, gelişmeler ve olay kayıtlarına bağlı olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

 • TSE 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak bilgi yönetimini sağlamak.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLTİKAMIZ;

 • Müşterilerimizden gelen şikâyetler de dahil olmak üzere tüm geribildirimleri yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmek,

 • Tüm müşterilerimiz için uygun iletişim kanalları oluşturmak,

 • Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmak

 • Çalışanların, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmak,

 • Teknolojik gelişmelerden faydalanılarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak,

 • Gelen tüm müşteri başvurularını kayıt altına alarak;

  • İzlenebilirliğini,

  • Objektifliğini,

  • Şeffaflığını,

  • Gizliliğini,

  • Hesap verebilirlik ve

  • Müşteri Odaklılık yaklaşımıyla ele alarak,

 • Tüm iç ve dış kaynaklı makul çözüm yolları tükenene ve müşteri tatmin edilene kadar şikayeti izlemeyi, başvuruları analiz ederek sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz. Müşteri memnuniyeti yönetim sistemimizin, ISO 10002:2014 Standardı’nın tüm gereklerini yerine getirebilecek şekilde kurulması, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetilmesi temel politikamızdır.

 

KALİTE POLTİKAMIZ;

 • Ulusal mevzuata ve uluslararası prensiplere uygun bir çalışma programı,

 • Uygulanabilir koşullarda müşteri memnuniyeti ve sistemli kalite anlayışı,

 • Hatasız hizmet düzeyi,

 • Müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini zamanında ve tam riayet ederek karşılamak,

 • Uygun bir maliyet programı,

 • Standartlara uygun bir rekabet gücü,ile hizmet sunmaktır.

 • Hizmet anlayışımızın temelini, kalite sisteminin en önemli unsurunun “eğitimli insan” olduğu anlayışı oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak;

  • Planlı ve programlı eğitime ağırlık vermek,

  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği ulusal düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek, 

  • Bilinçli bir organizasyon yapısıyla sistemin yönetimini sağlamak,

  • Çalışma ortamımızı etkileyen riskleri ve fırsatları değerlendirmek,

  • Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek

  kalite politikamızdır.

   Tüm personelimiz bunun bilinci içinde, kendisinden sonra gelen halkayı bir müşteri olarak görmeli ve yaptığı işi geliştirmek için çaba sarf etmelidir. Kalite, müşteri odaklı bir felsefedir.

  Kalite sistemimizin, ISO 9001:2015 Standardı’nın tüm gereklerini yerine getirebilecek şekilde kurulmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini, uygulanabilir şartların yerine getirilmesini taahhüt ederiz.