BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. olarak;

Tâbi olduğumuz ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standartların gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan,

ilgili iç ve dış taraflara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak amacıyla;

 • Müşterilerimize kesintisiz hizmet sunabilmek üzere, iş sürekliliğimiz üzerindeki bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak iş sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

 • DÖRTEL’e ait olan ve müşterileri tarafından DÖRTEL ile paylaşılan bilgi varlıkları üzerinde ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek,

 • DÖRTEL’e ait olan ve müşterileri tarafından DÖRTEL ile paylaşılan bilgi varlıklarına güvenli  şekilde erişilmesini sağlamak,

 • Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumak,

 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına (ihlal ve açıklıklara), etkin ve hızlı müdahale edebilecek ve olayın etkilerini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı temin etmek.

 • Sistem içerisinde gerekli kontrol altyapısını oluşturarak, risk değerlendirme ve işleme yöntemlerini kullanarak  bilgi güvenliği seviyesini korumak ve iyileştirmek,

 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlayarak bilinçli bir organizasyon yapısıyla sistemin yönetimini sağlamak,

 • Sistemimizin etkinliğini, güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli kaynakları tahsis ederek sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 • Sürekli gelişim döngüsünü işleterek bilgi güvenliği ile ilgili yeni riskler, gelişmeler ve olay kayıtlarına bağlı olarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

 • Kurum itibarımızı geliştirmek, kuruluşumuzu, bilgi güvenliği kırılmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden korumak

temel politikamızdır. Bu kapsamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini, uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamayı ve uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi taahhüt ederiz.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLTİKAMIZ;

 • Müşterilerimizden gelen şikâyetler de dahil olmak üzere tüm geribildirimleri yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmek, 

 • Tüm müşterilerimiz için uygun iletişim kanalları oluşturmak, 

 • Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmak

 • Müşteri şikayetlerini ele alma için yeterli kaynakları erişilebilir hale getirmek ve bunları etkin ve verimli bir şekilde yönetmek,

 • Çalışanları, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmak,

 • Teknolojik gelişmelerden faydalanılarak  müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak,

 • Gelen tüm müşteri başvurularını kayıt altına alarak;

   • Taahüt,
   • Kapasite,
   • Şeffaflık,
   • Erişilebilirlik,
   • Cevap verilebilirlik,
   • Tarafsızlık,
   • Şikayetleri ele alma prosesinin şikayetçi için ücretsiz olması,
   • Bilgi bütünlüğü,
   • Gizlilik,
   • Müşteri Odaklı Yaklaşım,
   • Hesap verebilirlik
   • İyileştirme,
   • Yeterlilik,
   • Dakiklik,
   • Müşteri Odaklılık

Prensipleri doğrultusunda ele alarak çözümlemek, bilgi bütünlüğünü sağlamak,

Tüm iç ve dış kaynaklı makul çözüm yolları tükenene ve müşteri tatmin edilene kadar şikayeti izlemeyi, başvuruları analiz ederek sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.

Müşteri memnuniyeti yönetim sistemimizin,  ISO 10002:2018 Standardı’nın tüm gereklerini yerine getirebilecek şekilde kurulması, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetilmesi temel  politikamızdır.

 

KALİTE POLTİKAMIZ;

 • Ulusal mevzuata ve uluslararası prensiplere uygun bir çalışma programı,

 • Uygulanabilir koşullarda müşteri memnuniyeti ve sistemli kalite anlayışı,

 • Hatasız hizmet düzeyi,

 • Müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini zamanında ve tam riayet ederek karşılamak,

 • Uygun bir maliyet programı,

 • Standartlara uygun bir rekabet gücü,

ile hizmet sunmaktır.

Hizmet anlayışımızın temelini, kalite sisteminin en önemli unsurunun “eğitimli insan” olduğu anlayışı oluşturmaktadır. Buna yönelik olarak;

 • Planlı ve programlı eğitime ağırlık vermek,

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği ulusal düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,

 • Bilinçli bir organizasyon yapısıyla sistemin yönetimini sağlamak,

 • Çalışma ortamımızı etkileyen riskleri ve fırsatları değerlendirmek,

 • Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek

kalite politikamızdır.

Tüm personelimiz bunun bilinci içinde, kendisinden sonra gelen halkayı bir müşteri olarak görmeli ve yaptığı işi geliştirmek için çaba sarf etmelidir.

Kalite,  müşteri odaklı bir felsefedir. Kalite sistemimizin,  ISO 9001:2015 Standardı’nın tüm gereklerini yerine getirebilecek şekilde kurulmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini, uygulanabilir şartların yerine getirilmesini taahhüt ederiz.